Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Internetowa i intranetowa platforma do zintegrowanego monitorowania procesu oraz wspomagania rozliczeń


KOS działa w architekturze klient-serwer, w oparciu o technologie internetowe. Dostarczamy komputer serwera z kompletnym oprogramowaniem i trzyletnią gwarancją. Preferujemy komputery f-my Dell. W uzasadnionych przypadkach stosujemy rezerwację serwerów.

Klientem może być każdy komputer w sieci zakładowej lub internecie, wyposażony w przeglądarkę IE6.0 lub nowszą. Nie limitujemy liczby klientów.
Wielostopniowy system rejestracji użytkowników zabezpiecza dane przed niepowołanym dostępem.

KOS może pracować wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy technologiczne, a więc w energetyce, ciepłownictwie, gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle chemicznym, papierniczym, przetwórstwie spożywczym i wielu innych branżach.

Obiektem dla zastosowania KOS-a może być zarówno duża elektrownia, generująca tysiące sygnałów, jak i pojedynczy węzeł ciepłowniczy.


Obecnie polecamy szczególnie zastosowanie KOS-a do systemów rozliczeniowych, ze względu na ciągle rozwijany moduł obliczeniowo - raportowy.


Sprawdź, jak działa platforma sprzętowo - programowa czasu rzeczywistego ►
Przeczytaj o funkcjonalności platformy ►
Pobierz ulotkę w formacie pdf ►
15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy