Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


MasterX

Platforma sprzętowo - programowa MasterX została opracowana w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, a następnie rozwijana w ABB sp.z o.o. Obecnie platforma jest unowocześniana technologicznie (obecnie v.4.0) i rozbudowywana funkcjonalnie przez firmę XMASTER s.c. we współpracy z ABB sp.z o.o.

Pierwszy system monitoringu procesu przemysłowego na tej platformie został wdrożony w roku 1997 w ECII Wybrzeże Gdańsk. Integrował on blokowe systemy automatyki Procontrol, prezentując dane produkcyjne kilkudziesięciu pracownikom różnych służb w Elektrociepłowni.


Zastosowanie technologii internetowych do tego typu systemu było w tamtych latach rozwiązaniem nowatorskim i mocno dyskusyjnym. Czas pokazał, że słusznym, ponieważ technologie internetowe rozwijały się szybko, stwarzając coraz to większe możliwości programistyczne dla rozwiązań o nie opartych.

Następne realizacje systemu monitoringu miały miejsce w Elektrowni Dolna Odra, Geotermii Zakopane, EC Skawina, EC Czechnica, EC Pomorzany, EC Zofiówka, gdzie systemy te działają do dzisiaj.

Kolejnym obszarem zastosowania platformy MasterX jest obsługa telemetryczna węzłów ciepłowniczych. Systemy takie działają w Olsztynie - SM Pojezierze oraz w Białymstoku - MPEC Białystok.

MasterX znalazł również zastosowanie do budowy systemu monitoringu emisji spalin w El. Jaworzno II i III, ZUSOK - Warszawa, EC Lublin, EC Rzeszów, El. Gorzów oraz w wersji rosyjsko-języcznej w EC Visaginas na Litwie.

W ostatnich latach niektóre z powyższych systemów zostały rozbudowane o fukcje rozliczeniowo - raportowe, np. do rozliczeń ciepła użytkowego w kogeneracji, rozliczeń produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zużycia paliw, głównie biomasy itp.

Zobacz listę wybranych realizacji ►
Sprawdź, jak działa platforma sprzętowo - programowa czasu rzeczywistego ►
Przeczytaj o funkcjonalności platformy ►
15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy