Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa
15 lat systemu

Nasza autorska platforma

Polecamy

Oferta

Oferujemy rozwiązania szczegółowe na platformach sprzętowo - programowych MasterX lub KOS wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy technologiczne, a więc w energetyce, ciepłownictwie, gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle chemicznym, papierniczym, przetwórstwie spożywczym i wielu innych branżach.

Nasze rozwiązania są "skalowalne" w bardzo szerokim zakresie, co oznacza, że można je stosować zarówno w dużej elektrowni, generującej tysiące sygnałów, jak dla pojedynczego węzła ciepłowniczego.


Na podstawie wieloletnich doświadczeń w obszarze energetyki oraz ciepłownictwa obecnie proponujemy szczególnie systemy monitorowania, archiwizacji i raportowania oraz systemy rozliczeniowe.

Nasza oferta jest skierowana do Inwestorów - użytkowników końcowych oraz do Wykonawców, którym proponujemy nasz współudział w zakresie rozwiązań softwarowych.


System zintegrowanego monitorowania procesu przemysłowego, gdzie dane mogą pochodzić z wielu różnych źródeł - systemów automatyki, sterowników, liczników energii elektrycznej, cieplnej, zuzycia wody itp. Dane są przetwarzane, archiwizowane i prezentowane w postaci różnego typu obrazów i wykresów on-line, raportów cyklicznych i na żądanie oraz udostępniane do systemów zarządzania przedsiębiorstwem ERP (np. SAP). Alarmy wysyłane są na komórkę.

System monitorowania emisji spalin, z raportowaniem do odpowiednich urzędów, aktualizowany do zmieniajacych się przepisów. System może współpracować z dowolnym typem opomiarowania (analizatory, pyłomierze itp) - istniejącym lub instalowanym.

System monitorowania i sterowania węzłów ciepłowniczych we współpracy z dowolnymi typami regulatorów oraz sposobu komunikacji.

System optymalizacji procesu przemysłowego, który realizuje algorytmy optymalizacji, opracowywane indywidualnie dla obiektu (np. ERO, TKE w energetyce itp.)

System detekcji i alarmowania ubytków wody sieciowej, szczególnie dla sieci ciepłowniczych. Na podstawie wielkości przepływów wyliczane są możliwe ubytki ze wskazaniem magistrali. Wyniki prezentowane są na obrazie oraz wykresie, a alarmy wysyłane na komórkę.

Rozliczanie energii elektrycznej z monitoringiem on-line liczników. Liczniki energii elektrycznej mogą posiadać dowolny interfejs komunikacyjny - specjalizujemy się w protokołach DLMS oraz MODBUS, a w razie potrzeby wykonujemy odpowiedni program. Wyniki są udostępniane w postaci raportów excelowych - cyklicznych lub/i na żądanie.

Rozliczanie energii cieplnej wody oraz pary z monitoringiem on-line liczników. Liczniki energii cieplnej mogą posiadać dowolny interfejs komunikacyjny. Wyniki są udostępniane w postaci raportów excelowych - cyklicznych lub/i na żądanie.

Rozliczanie ilości wody surowej z monitoringiem on-line przepływomierzy oraz liczników. Wyniki są udostępniane w postaci raportów excelowych - cyklicznych lub/i na żądanie.

Wspomaganie rozliczania ciepła użytkowego w KOGENERACJI - zakończone generowaniem w cyklu dobowym i miesięcznym tzw. "Załącznika Nr 8" w arkuszu excelowym.

Wspomaganie rozliczania biomasy zarówno przy współspalaniu jak i dla kotłów biomasowych. System obsługuje dowolny interfejs komunikacyjny wagi, a następnie wykonuje obliczenia zgodnie z załozeniami Inwestora.Wyniki są udostępniane w postaci raportów excelowych - cyklicznych lub/i na żądanie.


Udzielamy gwarancji dwu lub trzyletniej, a po jej upływie, na życzenie inwestora, zawieramy umowę serwisową. Oprócz standardowej obsługi serwisowej zapewniamy przez 24 godz., 7 dni w tygodniu dostępność konsultacji telefonicznych zespołu autorskiego, zdalną diagnostykę i, jeśli to możliwe zdalne usunięcie usterki.