Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Platforma - systemy - aplikacje

Platforma sprzętowo - programowa czasu rzeczywistego służy do budowy intranetowych i internetowych systemów zbierania, przetwarzania, archiwizacji, udostępniania danych obiektowych oraz zdalnego sterowania procesem.
Wbudowane narzędzia pozwalają tworzyć aplikacje tych systemów dostosowane do szczegółowych potrzeb obiektowych.


Dane pobierane z procesu technologicznego, gromadzone w bazie danych, udostępniane są lokalnym lub internetowym użytkownikom systemu w postaci schematów, wykresów, zdarzeń, raportów, SMS-ów oraz przesyłek e-mailowych. Użytkownik posiada również dostęp do dokumentacji on-line.


Globalna architektura platformy składa się z czterech warstw, z których każda jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą informacji (przepływ danych obrazują strzałki):

Struktura programowa platformy
Struktura programowa platformy składa się z modułów wykorzystujących rozmaite techniki progamistycznie, głównie technologie webowe, pracujących na platformie systemu operacyjnego Windows 2000/2003/2008/XP.

czytaj więcej o strukturze programowej platformy ►

Struktura sprzętowa platformy
Struktura sprzętowa systemu może zawierać dowolną liczbę komputerów odpowiednio wyposażonych i połączonych w sposób umożliwiający realizację protokołu komunikacyjnego TCP IP.


czytaj więcej o strukturze sprzętowej platformy ►

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy