Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Baza danych

Baza danych jest oparta na serwerze Microsoft SQL Server 2000, 2003, 2008 i jest instalowana i konfigurowana jest przez dostawcę systemu.

Przyjęto umowny podział bazy danych na bazy obiektowe i bazę systemową.

Systemowa baza danych zawiera dane dotyczące:
  • ● konfiguracji projektowej systemu
  • ● konfiguracji użytkowników (profile, dostępne zasoby itp.)
  • ● bieżącej pracy systemu - diagnostyka

W bazach obiektowych znajdują się:

Z danych zgromadzonych w bazie korzysta serwer aplikacji, udostępniając dane uprawnionym użytkownikom.

Do baz obiektowych przypisane są serwisy, których zadaniem jest komunikowanie się z programami komunikacyjnymi.


Dostęp do bazy danych obiektowych z systemów zewnętrznych jest możliwy wg zasad określonych przez MS SQL Server (np. ODBC, OLE-DB itp). W razie potrzeby dostawca systemu określa warunki dostępu dla zewnętrznego użytkownika (nazwa, hasło itp), zapewniające bezpieczeństwo danych.
Ze względu na bezpieczeństwo danych nie zezwala się na bezpośredni dostęp do bazy systemowej z systemu zewnętrznego.

czytaj o strukturze programowej platformy ►

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy