Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Moduł raportowy

Moduł raportów excelowych umożliwia raportowanie z bazy danych platformy przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.


Raporty generowane przez moduł dzielą się na:
  • cykliczne, tworzone na serwerze aplikacji z cyklem dobowym, miesięcznym oraz rocznym i udostępniane klientom poprzez interfejs systemu lub interfejs arkusza Excel,
  • "na żądanie", aktualizowane bezpośrednio u klienta na podstawie formatek i przy użyciu arkusza Excel, które mogą być: wspólne (globalne), przechowywane na serwerze i dostępne dla wszystkich użytkowników modułu lub lokalne, przechowywane na komputerze klienta i dostępne wyłącznie dla danego użytkownika.

Raporty cykliczne mogą być dobowe, miesięczne, roczne, a w przypadku zastosowania w systemie SMES - dodatkowo półroczne i kwartalno-roczne.

Oprogramowanie modułu zapewnia:
  • ● generowanie raportów cyklicznych oraz "na żądanie",
  • ● przeglądanie raportów cyklicznych,
  • ● przygotowanie formatek,
  • ● zarządzanie użytkownikami ,
  • ● obliczenia średnich, sum, przyrostów, wartości minimalnych oraz maksymalnych w przedziale czasu na potrzeby raportowania.

Serwer modułu raportowego pracuje na platformie Windows 2003-2008; klient Windows XP,Vista,Win7 z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2005 lub nowszym.


Moduł raportów excelowych stanowi wygodne narzędzie do realizacji systemów rozliczeniowych.


czytaj o funkcjonalności platformy ►

czytaj o architekturze globalnej platformy ►

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy