Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa
15 lat systemu

Nasza autorska platforma

Polecamy

Schematy synoptyczne

Schematy synoptyczne służą do:
 • ● monitorowania procesu technologicznego w czasie rzeczywistym
 • ● monitorowania historii procesu technologicznego
 • ● udostępnienia interfejsu operatorskiego do zdalnego sterowania

Ponadto każdy element schematu może mieć przypisaną jedną lub więcej funkcji z zestawu interfejsu użytkownika (wywołwanie innych obrazów, stacyjek, pamiętanie zmiennej w "koszyku" itd.).


Monitorowanie procesu technologicznego w czasie rzeczywistym następuje poprzez prezentowanie wartości zmiennych procesowych analogowych, binarnych, czasowych, tekstowych na tle grafiki odpowiadającej przedstawianemu procesowi.

Każda zmienna jest prezentowana na schemacie poprzez element aktywny, który może zmieniać swoją postać w zależności od wartości zmiennej.

Narzędzia projektanta systemu dają możliwość konfigurowania wizualizacji zgodnie z normą IEC 61506.

Wartości zmiennych są aktualizowane z częstotliwością określoną przez użytkownika, przy czym wartość domyślna jest wyznaczona przez Dostawcę systemu w zależności od częstotliwości pozyskiwania danych z obiektu (np. 5 sekund).

Zmienne analogowe są prezentowane w postaci:

 • ● wartości numerycznej
 • ● barku
 • ● wykresu xy
 • ● wykresu czasowego

Przekroczenia ustalonych wartości alarmowych zmiennej analogowej może skutkować zmianą koloru prezentowanej wartości numerycznej lub barku.

Zmienne binarne są prezentowane w postaci:

 • ● elementów graficznych, w tym animowanych
 • ● kolorów
 • ● napisów

Zmienne czasowe są prezentowane w dowolnym formacie.Monitorowanie historii procesu technologicznego następuje poprzez prezentowanie wartości historycznych zmiennych w sposób analogiczny jak wartości bieżące. .

Przy pomocy kalendarza użytkownik wybiera datę i czas z którego będą pochodzić wartości zmiennych, prędkość zmian oraz skok czasowy dla zmiany.

Zestaw przycisków sterujących umożliwia poruszanie się w czasie zgodnie z ustawionymi wartościami skoku i prędkości.

Interfejs zdalnego sterowania umożliwia:

 • ● wysyłanie do systemów operatorskich, systemów automatyki lub sterowników sygnałów binarnych jako poleceń sterowniczych lub podobnych w zależności od wymagań obiektowych
 • ● wysyłanie do systemów operatorskich, systemów automatyki lub sterowników wartości analogowych jako nastaw regulatorów, wartości zadanych itp., w zależności od wymagań obiektowych

Wysyłanie zmiennych sterowniczych może:

 • ● inicjować działania lub sekwencje działań na innych zmiennych systemowych (zmiennych wtórnych)
 • ● być blokowane poprzez inne zmienne systemowe.

Użytkownik - operator, który wysyła zmienne sterownicze musi posiadać uprawnienia sterownicze nadane przez administratora systemu.

Interfejs sterowniczy zawiera zestaw rozmaitych stacyjek, od pochodzących ze stacji operatorskich po specjalne pola do wprowadzania wartości.Obrazy typu "schemat" mogą być wyświetlane zarówno w oknie głównym aplikacji, jak i w oknach indywidualnych. Wielkość okna indywidualnego dopasowuje się automatycznie do rzeczywistych rozmiarów schematu. Liczba okien nie jest limitowana przez system i zależy tylko od wydolności komputera Klienta.


czytaj o strukturze programowej platformy ►

czytaj o architekturze globalnej platformy ►