Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Struktura programowa platformy

Struktura programowa platformy składa się z modułów wykorzystujących rozmaite techniki progamistycznie, głównie technologie webowe, pracujących na platformie systemu operacyjnego Windows 2000/2003/2008/XP.
Oprogramowanie to ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie zmiennych procesowych.

Oprogramowanie warstwy obiektowej
Oprogramowanie warstwy obiektowej winno zapewnić poprawny przepływ informacji pomiędzy rzeczywistymi obiektami a warstwa bazy danych. Dlatego jest ono ściśle zależne od urządzeń obiektowych, ich sposobów komunikacji (protokoły transmisji, OPC itp). Po stronie platformy do oprogramowania warstwy obiektowej należą moduły komunikacyjne i konfiguracji danych.

Oprogramowanie warstwy bazy danych
Warstwa bazy danych oparta jest o oprogramowanie MS SQL serwer. Dostęp do bazy SQL od strony warstwy obiektowej jest kontrolowany przez moduł programowy zapisu / odczytu.

Oprogramowanie  warstwy serwera aplikacji
Oprogramowanie warstwy serwera aplikacji zawiera moduły programowe obsługujące funkcje systemu, wizualizację dla klienta, narzędzia do projektowania i administrowania systemem.

Oprogramowanie warstwy klienta
Oprogramowanie klienta zawiera jedynie plik wykonywalny .hta, który jest instalowany na komputerze użytkownika przy pomocy przeglądarki internetowej i powinien być reprezentowany przez ikonę na pulpicie. W momencie wywołania aplikacji u użytkownika właściwe oprogramowanie wizualizacyjne jest ściągane z serwera lub pamięci przeglądarki. W czasie działania aplikacji dostarczane są jedynie dane procesowe.


Struktura programowa systemu może być skupiona na jednym komputerze bądź rozproszona.


czytaj o zmiennych procesowych ►

czytaj o strukturze sprzętowej ►

czytaj o architekturze globalnej ►

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy