Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Struktura sprzętowa platformy

Struktura sprzętowa platformy może zawierać dowolną liczbę komputerów odpowiednio wyposażonych i połączonych w sposób umożliwiający realizację protokołu komunikacyjnego TCP IP np.:

  • ● poprzez lokalną sieć Ethernet
  • ● poprzez internet
  • ● poprzez połączenie modemowe

Oprogramowanie platformy może być instalowane w różnych konfiguracjach sprzętowych, od  jednego komputera po wielokomputerowe rozproszone geograficznie struktury.

Struktura sprzętowa warstwy obiektowej
Źródłem i odbiorcą danych obiektowych w rozumieniu platformy czasu rzeczywistego są różnego rodzaju urządzenia i systemy komunikujące się bezpośrednio z rzeczywistymi obiektami takie, jak sterowniki,  systemy SCADA itp.

Komputery, na których zainstalowane są moduły komunikacyjne platformy muszą być wyposażone w sprzęt zapewniający fizyczne połączenie z takim źródłem danych (np. wieloportowe łącze szeregowe, karta sieciowa, modem itp)

Moduły komunikacji z obiektami, pracujące jako serwisy w rozumieniu systemu operacyjnego Windows mogą być instalowane zarówno na komputerze serwera aplikacji, jak również na oddzielnym komputerze PC (Gateway).

Struktura sprzętowa warstwy bazy danych
Baza danych może być zainstalowana łącznie z serwerem aplikacji na jednym komputerze lub na komputerze (komputerach) oddzielnym, w zależności od wymagań danej aplikacji. Rozproszenie bazy danych w dużych systemach powinno zapewnić optymalne warunki zbierania i przechowywania danych. Komputer serwera bazy danych winien spełniać wymagania sprzętowe dla serwera MS SQL 2000 - 2008. Parametry wydajnościowe oraz pojemności dysków są dobierane każdorazowo do potrzeb aplikacji.

Struktura sprzętowa warstwy serwera aplikacji
Komputer serwera aplikacji winien spełniać warunki prawidłowego funkcjonowania systemu operacyjnego Windows 2000-2008/XP. Parametry wydajnościowe są dobierane każdorazowo do potrzeb aplikacji. Serwer aplikacji oraz serwery bazy danych mogą działać w układzie zredundowanym.

Struktura sprzętowa warstwy klienta
Komputery klienta winny spełniać warunki prawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej MS IE 6.xx. Lepsze parametry wydajnościowe wpływają na komfort pracy użytkownika ale nie limitują poprawności działania.


System MasterX nie ogranicza liczby monitorów klienta ani liczby okien wyswietlających poszczególne obrazy.W praktyce najczęściej warstwa klienta korzysta z zastanej infrastruktury intranetowej.
Łącza internetowe umożliwiają korzystanie z systemu w dowolnym miejscu.
Klient wyposażony w telefon komórkowy może odbierać komunikaty SMS o alarmach lub zdarzeniach, a także wykonywać czynności sterownicze.


czytaj o strukturze programowej platformy ►

czytaj o architekturze globalnej platformy ►

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy