Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa
15 lat systemu

Nasza autorska platforma

Polecamy

Wybrane realizacje

Poniżej zestawiono ciekawsze realizacje firmy XMASTER s.c. w latach 2005 - 2011 zarówno na platformie MasterX produkcji ABB sp.z.o.o. jak i KOS produkcji XMASTER s.c.


Elektrociepłownia Czechnica - platforma MasterX v.4.0

Wizualizacja i raportowanie procesu w systemie integracyjnym MasterX

• turbogeneratory (źródło danych: system operatorski MasterFT/NT)
• młyny węglowe (źródło danych: DCS Freelance)
• K2 i biomasa (źródło danych: DCS MetsoDNA)

Układ rozliczeniowy energii elektrycznej

Układ rozliczeniowy ciepła

Układ rozliczeniowy wody surowej

Detekcja i alarmowanie ubytków wody w sieci ciepłowniczej

Wizualizacja i raportowanie układów pomiarowych pary
Elektrownia Dolna Odra - platforma MasterX v.2.2

Wizualizacja i raportowanie procesu w systemie integracyjnym MasterX

(źródło danych: SKE bl.1,2,5-8)

Rozliczenia biomasy

Wspomaganie rozliczania ciepła użytkowego w kogeneracji

Obecność metalu w paliwie
Elektrownia Skawina - platforma MasterX v.3.0

Wizualizacja i raportowanie procesu w systemie integracyjnym MasterX

(źródło danych: MasterFT/NT na kotłach 8-11)Elektrociepłownia Szczecin - platforma KOS

Wspomaganie rozliczania ciepła użytkowego w kogeneracji

Wspomaganie rozliczania energii elektrycznej
Elektrociepłownia Pomorzany - platforma MasterX v.2.1

Wspomaganie rozliczania ciepła użytkowego w kogeneracji
PCC Rokita - platforma KOS

Monitoring emisji spalin
EC Gorzów - platforma MasterX v2.0

Monitoring emisji spalin kotła gazowego w systemie MasterX w układzie z rezerwacją
EC Visaginas (Litwa) - platforma MasterX v.2.2

Monitoring emisji spalin w systemie MasterX - wersjia rosyjskojęzyczna systemu