Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Home

Celem działalności firmy XMASTER s.c. jest pomoc naszym klientom w sprawowaniu pełnej kontroli nad przebiegiem procesu technologicznego oraz rozliczaniem jego efektów.

Służą temu następujące rozwiązania:

Udostępnianie danych z procesu technologicznego w siecach intranetowych i internetowych

Sygnalizowanie przekroczeń parametrów procesu w telefonie komórkowym

Wizualizacja procesu w czasie rzeczywistym

Archiwizacja długookresowa danych procesowych

Przetwarzanie danych procesowych i raportowanie

Systemy okołoprodukcyjne

Systemy rozliczeniowe

Systemy monitorowania emisji spalin


Dane pobierane z procesu technologicznego są prezentowane w czasie rzeczywistym na obrazach typu schemat synoptyczny, wykres czasowy, wykres xy, raport itp. Analogicznie mogą być udostępniane dane archiwalne. Dane procesowe mogą być również przeliczane i umieszczane w raportach tekstowych, w arkuszach MS Excel itp. Możliwe jest też zdalne sterowanie procesem.
Zobacz, jak działa platforma sprzętowo - programowa czasu rzeczywistego ►
Przeczytaj o funkcjonalności platformy ►

Nasze rozwiązania bazują na platformach programowych MasterX produkcji ABB sp. z o.o. oraz KOS produkcji XMASTER s.c.

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy