Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Wykresy czasowe

Wykresy czasowe prezentują dane bieżące oraz archiwalne w funkcji czasu.

Szeroki asortyment dostępnych funkcji interfejsu Użytkownika czyni to narzędzie pomocne przy analizie przebiegu procesów technologicznych:
  • ● zmiana skal czasowych (od 15 min do 30 dni)
  • ● zmiana parametrów wizualizacji zmiennych
  • ● przeglądanie wartości w tabeli - (funkcja zależna od konfiguracji zestawień wykresów)


Starsze wersje platformy zapewniają 8 zmiennych na jednym wykresie, wersja obecnie opracowywana nie limituje tej liczby.

Dobór zmiennych na wykres odbywa się przy pomocy katalogu sygnałów, "koszyka", wpisywania ręcznego.


Wykresy czasowe mogą być konfigurowane przez Dostawcę systemu, ale też każdy Użytkownik może konfigurować własne wykresy z tzw. Menu Użytkownika.


czytaj o funkcjonalności platformy ►
czytaj o schematach synoptycznych ►
15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy