Menu
Platforma - co robi
Platforma - jak działa


Zmienne procesowe

Zmienna procesowa jest reprezentowana poprzez:
 • ● wartość - bieżąca lub sygnowana czasem
 • ● dane katalogowe - opisy i parametry

Wartości zmiennych oraz dane katalogowe są przechowywane w bazie danych i mogą być prezentowane na obrazach typu schemat lub wykres oraz umieszczane w raportach.

Ze względu na postać wartości rozróżniamy cztery rodzaje zmiennych:
 • ● zmienne analogowe - np. pomiary, wyniki obliczeń
 • ● zmienne binarne - np. stany urządzeń
 • ● zmienne czasowe - np. czas wystąpienia zdarzenia
 • ● zmienne tekstowe - np. komentarze, komendy

Ze względu na pochodzenie zmiennych rozróżniamy:
 • ● odczytywane z obiektu - zmienne wejściowe
 • ● wyliczane w systemie - zmienne obliczane
 • ● wprowadzane przez użytkownika - zmienne "ręczne"
 • ● wysyłane do systemów automatyki jako zmienne sterownicze.

Ze względu na środowisko, w jakim funkcjonują rozróżniamy:
 • ● zmienne unikalne
 • ● zmienne seryjne

Każdą zmienną procesową identyfikują podstawowe dane katalogowe:
 • ● numer systemowy - identyfikator dla oprogramowania systemowego
 • ● numer źródłowy - identyfikator pochodzenia
 • ● symbol projektowy - np. KKS
 • ● nazwa długa

Dodatkowe dane katalogowe opisują szczególne właściwości charakteryzujące dany typ zmiennej (zakresy zmienności, wyróżniki, funkcje obliczeniowe itp.).

czytaj o strukturze programowej platformy ►

15 lat systemu


Nasza autorska platforma


Polecamy